LocationConsulBusiness HoursLinksNewsContact

Poniżej znajdziecie  Państwo informacje o wyborach. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w głosowaniu muszą spełniać wszelkie wymogi zgodnie z zarządzeniem PKW. Dodatkowych informacji  udzielają Konsulaty RP w Vancouver, Calgary, Edmonton. Ponadto z  wszelkimi pytaniami można się zwracać bezpośrednio drogą elektroniczną.

Z poważaniem,
Zygmunt Potocki

KLIKNIJ TUTAJ PO ZGLOSZENIE WYBORCY (PDF)  

KLIKNIJ TUTAJ PO ZGLOSZENIE WYBORCY (DOC) 

Informujemy, że uruchomiony został elektroniczny system rejestracji wyborców e-Wybory.
System jest dostępny dla wyborców na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem:

https://ewybory.msz.gov.pl/
lub poprzez stronę Konsulatu Generalnego RP w Vancouver:
http://www.vancouverkg.polemb.net/

Jednocześnie wyjaśniamy, że

·         do głosowania korespondencyjnego należy wpisywać się do spisu wyborców właściwego dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 106 w Vancouver, która obsługuje głosowanie korespondencyjne na całym obszarze kompetencji Konsulatu Generalnego RP w Vancouver (Prowincje Alberta, Kolumbia Brytyjska, Jukon oraz Terytoria Północno-Zachodnie)

·         osoby zamierzające głosować osobiście powinny wpisywać się do spisu właściwego dla planowanego miejsca głosowania (Calgary, Edmonton, Vancouver).

Z poważaniem,
Krzysztof Czapla
Konsul Generalny
1177 West Hastings Street, Suite 1600
Vancouver, BC, V6E 2K3
www.vancouverkg.polemb.net
Tel: (604) 688-4730
Fax: (604) 688-3537

 

OBWIESZCZENIE KONSULA GENERALNEGO RP W VANCOUVER Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. W SPRAWIE WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Konsulat Generalny RP w Vancouver informuje, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 9 października 2011r. Głosowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Zgodnie z art. 39 § 6 ww. ustawy głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 8 października 2011 r. w godzinach 7.00-21.00

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą, na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Vancouver zostały utworzone następujące obwody głosowania: 

 

  • Nr 106 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie Generalnym RP w Vancouver, 

 

1600-1177 West Hastings Street, 

Vancouver, BC      V6E 2K3 

tel. 604-688-4730 begin_of_the_skype_highlighting            604-688-4730      end_of_the_skype_highlighting, 604-688-3458 begin_of_the_skype_highlighting            604-688-3458      end_of_the_skype_highlighting fax: 604-688-3537 

e-mail: vancouver.legal@msz.gov.pl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , vancouver.info@msz.gov.pl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dla obszaru Prowincji Kolumbia Brytyjska, Jukon i Terytoriów Północno-Zachodnich

Komisja ta obsługuje również głosowanie korespondencyjne.

 

  • Nr 107 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie Honorowym RP w Edmonton, 

 

Suite 107, 4990  92 Avenue, 

Edmonton, AB      T6B 2V4

tel. 780-415-5582 begin_of_the_skype_highlighting            780-415-5582      end_of_the_skype_highlighting, fax: 780-463-5280

e-mail:  maria.szymocha@aagi.ca This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

dla północnej części Prowincji Alberta z miastem Edmonton 

 

  • Nr 108 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie Honorowym RP w Calgary,

 

6224  29th Street SE

Calgary, Alberta    T2C 1W3

tel. 403-291-3455 begin_of_the_skype_highlighting            403-291-3455      end_of_the_skype_highlighting, fax: 403-287-7442, 403-287-7792

e-mail: calgary@polishconsulate.ca This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dla południowej części Prowincji Alberta z miastem Calgary